Motioner kongress 2019

Här lämnar du in motioner till Miljöpartiets kongress 2019.

Välkommen till motionsinlämningen inför kongressen 2019. 

Klicka på "Lägg till motion" - en grön knapp längst ner på denna sida.

Fyll i rubrik.

Skriv en brödtext men tänk på att brödtexten inte behandlas av kongressen - det är bara förslagen som behandlas.

Fyll i dina förslag som attsatser. Här är några saker att tänka på:

  • Formulera tydliga att-satser

  • Om du har flera förslag så lägg till varje förslag i ett eget förslag
  • Formulera dina att-satser så det tydligt framgår vem som ska gör vad
  • Inget av det som står i brödtexten/inledningen eller dylikt kommer behandlas av kongressen, det är enbart att-satserna som hanteras. Var därför extra noga med att det framgår i att-satserna vad det är du vill att kongressen ska fatta för beslut.

  • Om du föreslår något som påverkar partiets ekonomi så behöver du även lämna förslag på hur en eventuell omfördelning bör ske.

  • Läs gärna på om vilket politik Miljöpartiet driver i dagsläget - det kan du läsa om på mp.se.

Klicka på spara - din motion ligger nu som utskast och du kan fortsätta redigera. Tänk på att det är först när du i nästa steg klickar på "Skicka in motion" som den verkligen är inskickad. 

Du kan välja att slå på länkdelning och kommentarsfunktionen. Det innebär att du kan skicka länken till de som du vill ska stödja din motion samt att du kan få kommentarer på motionen innan den är officellt inskickad. Du kommer få ett mail när någon lämnat en kommentar.

Du måste ha stöd av minst fyra andra medlemmar för att din motion ska komma upp till någon form av behandlning av kongressen. 

OBS! Sista dagen att slutligen skicka in motionen samt få stöd av enskilda medlemmar är den 15 januari kl 24.00. Stöd av avdelningar, distrikt, nätverk och sidoorganisation kan lämnas fram till den 15 februari - denna typ av stöd ska lämnas direkt till kongresskansliet med underskrivet protokoll eller protokollsutdrag. 

Frågor skickas till kongress@mp.se


Motionsprocessen är: Stängd

Du behöver vara inloggad för att delta i motionsprocessen!